Zbigniew Kozub

O mnie

Autor zarówno dzieł chóralnych, wokalno-instrumentalnych, symfonicznych, kameralnych, solowych, jak i muzyki filmowej, muzyki teatralnej czy muzyki radiowej.

Kozub Zbigniew, kompozytor; ur. 17 marca 1960, Szczecin. Ukończył Państwową Średnią Szkołę Muzyczną w Szczecinie w 1980 roku. Studiował w klasie kompozycji Floriana Dąbrowskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu, którą ukończył w 1985. Obecnie jest profesorem zwyczajnym w tej uczelni, gdzie prowadzi klasę kompozycji. Zbigniew Kozub od 1990 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, zaś w latach 1996-2002 był dziekanem tegoż wydziału w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W latach 2005 – 2017 był kierownikiem Katedry Kompozycji i Teorii Muzyki. Ponadto w latach 1992-99 był prezesem Poznańskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich oraz Dyrektorem Festiwalu „Poznańska Wiosna Muzyczna” w latach 1993 – 1999 oraz 2008 – 2010. Od 2007 do 2011 roku był członkiem Zarządu Głównego ZKP. W latach 1999 – 2003 był członkiem Rady Programowej Radia „Merkury”. W latach 2002 – 2004 był członkiem Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania. W Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu pracował od 1992 do 2021 roku, gdzie prowadził Pracownię Warstwy Audytywnej na Wydziale Animacji . Od 2002 roku jest zastępcą Prezesa Poznańskiej Fundacji Artystycznej.

Nagrody w konkursach kompozytorskich:
1985 – wyróżnienie w Konkursie ZKP na utwór organowy w Kamieniu Pomorskim,
1986 – wyróżnienie w XXII Konkursie Młodych ZKP,
1987 – wyróżnienie w Konkursie ZKP za utwór na organy i dwa inne instrumenty,
l987 – II nagroda (I nie przyznano) w Konkursie Współczesnej Twórczości dla Dzieci i Młodzieży „Do-Re-Mi ’87”,
1988 – I nagroda (kategoria symfoniczna) i wyróżnienie (kategoria kameralna) w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. G. Fitelberga w Katowicach,
1990 – wyróżnienie w II Konkursie im. R. Bukowskiego we Wrocławiu,
1996 – III nagroda (I i II nie przyznano) w Konkursie Polskiego Radia S. A. na utwór radiowy.

Inne nagrody:
l988 – Medal Młodej Sztuki,
l992 – Nagroda Specjalna za muzykę do filmu Mały Książę w reż. W. Śmigasiewicza na Festiwalu Filmów Fabularnych i Telewizyjnych dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu